SEMINÁŘE A INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

„Abychom zlepšili svůj život a sladili se s fungováním kosmického vědomí a pravidly vesmíru, potřebujeme jen sami sebe. Jedinou podmínkou je mít ochotu se podívat poctivě do sebe a na sebe, abychom uviděli, jak v životě fungujeme a změnili to, co nám přináší problémy. Každý může být sám sobě učitelem.“


Nezajímají mne už žádné esoterní teorie. Během svého života jsem došla jse k poznání, že věci můžou být opravdu jinak, než se zdají být a než se zpravidla řeší podle různých esoterních a psychoterapeutických šablon. V Peru při sezení s andskými a amazonskými šamany jsem uviděla, jak je pro nás zavádějící a i nebezpečné se zapojovat do různých informačních systémů (egregorů), které drží člověka ve vězení (mysli) a nedovolí mu volně dýchat a rozvíjet se.

Všichni často velmi rádi uhýbáme před zdánlivě nepříjemým náhledem na sebe a pak se díky tomu dotáváme do bolestivých situací. Svět nám totiž JEN zrcadlí nás samotné, takže jediný, kdo nás vlastně hodnotí, jsme my sami.

 

Rodinné a systemické konstelace 

Historie rodiny, do které patříme, má silný vliv na náš život.  Sestavením své osobní konstelace můžeme proniknout do rodinného systému a pochopit , co vám ostatní členové odrážejí, najít respekt vůči těm, kteří byli zapomenuti nebo vyloučeni, nebo najít správné místo pro ostatní členy rodiny. Semináře probíhají ve skupině a lze na nich řešit i problémy z jiných oblastí života.Konstelace patří k tzv. fenomenologickým postupům - tím, že se člověk postaví do informačního pole jakéhokoliv systému, automaticky načte informace z daného systému. 

Citlivým a zkušeným vedením lze uvidět a pocítit, kde se systém vychyluje z rovnováhy. Pochopením a porozuměním lze opět nastolit rovnováhu v rodině, pracovním kolektivu, ve vztazích jak k lidem, tak k např. k penězům, práci, či k sobě samému.

Potud dosahují klasické konstelace - my se však můžeme dostat dále, kdy naprosto objektivně zjistíme a uvidíme, kde přesně sami sebe blokujeme, způsobujeme si problémy či zamezujeme svému úspěchu. V posledních letech stoupá energie na planetě natolik, že můžeme už relativně jednoduše a bez utrpení uvidět jádro svého problému a porozumněním a pochopením vše napravit tak, aby to fungovalo v souladu s vesmírnými zákony.

Rodinné konstelace jako takové zpracovávají problematiku prvních 3 energetických center (čaker). Pokud nemáme zpracovaná tato základní témata, zpravidla se jen velmi těžko posouváme vývojově dopředu.

ODPOVĚDI NA ČASTÉ OTÁZKY:

Jak to vlastně celé funguje?
Jednoduše - na principu teorie informačního pole. Ve vesmíru je jen jedno - energie a informace, přičemž informace s energií úzce souvisí. Na úrovni rodinných systémů jsme úzde propojeni, ať chceme nebo nechceme - s tím se nedá nic dělat, resp. dá - když se uvolní zablokovaná energie mezi jednotlivými energetickými  vlákny v systému. Bert Hellinger prostě geniálně přišel na určité zákonitosti, které fungují. A já s údivem sleduji, jak přesně. Jde vlastně o naše geny - ty jsou mimochodem také informace.
Lidé říkají, že konstelace probíhají drsně...
Otázkou je, co je to drsně. Mnozí lidé by chtěli něco změnit, ale bojí se, co uvidí...Lidé se k sobě v rodinách často chovají ještě hůř. Nicméně záleží na člověku, který je vede. Ten, kdo je vede,by neměl nikterak ovlivňovat průběh, jen nabízet možnosti, protože konstelace jsou fenomenologický (šamanský) přístup - nikdy nemůžete přesně vědět, kde je je jádro problému. Má to ovšem několik základních zákonitostí, které je třeba respektovat. A také je třeba respektovat klienta. Když nějaký proces nesněřuje dopředu, důvod může být schován někde jinde. Není třeba na nikoho tlačit, protože vše souvisí se vším a vše je navzájem propojené. A když se tomu dá třeba jen malý impuls, můžou se dít velké věci. Já sama jsem se účastnila semináře vedeného Bertem Hellingerem - on dokáže být tvrdý a zároveň laskavý. Člověk hned pochopil, oč jde. Ale je mnoho lidí, kteří to dělají nebo dělali bez výcviku, a tím této metodě velmi uškodili. 
Lidé se často bojí vyjádřit své pocity - pocity jsou energie, která pak zůstanbe zasekaná v jejich těle. A důsledkem je pak už nemoc. Lepší je projít si tím na semináři než v životě :). Ale v posledních letech jsem se nesetkala s tím, že by někdo prožíval nějaká dramata - spíš jde o porozumění a pochopoení - a tím se vše může okamžitě měnit...
Kdy začne působit efekt?
To je těžké říct - někdy hned, ale většinou za několik měsíců. Kolikrát si toho člověk ani nevšimne. Záleží na tom, kolik energetických vláken se propojí. Každopádně impuls k posunu je dán.
Jde rodinné záležitosti napravit jinou metodou?
Nejsem si jistá, zda konstelace jdou nějak "obejít". V jiných metodách vždy ukrojíte jen nějakou část, která nemusí to zarezonovat s celým systémem.
Co musí člověk znát, než jde na konstelace?
Měl by se poptat v rodině, zda tam nejsou nějaké těžké osudy, předčasná (do 40 let věku) úmrtí, potraty - a zbytek zná z reality.
A co adoptované děti?
I ty mají svého otce, matku a prarodiče - je to obtížnější, ale dá se s tím pracovat.
V čem jsou konstelace odlišné od ostatních terapií?
Zpracovávají základní aspekty naší osobnosti a rodiny, celého systému. Jiné terapie, pokud vím, na to nemají nástroje. Prostě a jednoduše - každá terapie, technika či metoda má své přednosti. Konstelace se dostanou tam, kam jiné techniky či metody ne. Když cestuju po Asii, tak si všímám, jak tam fungují rodiny - s námi v ČR se to nedá srovnat. U nás panuje celkově neúcta k rodičům, předkům - prostě kam se podíváme, vidíme naprosto rozložené vztahy.  I když jsem jednu dobu studovala jednou další filozofií, která tvrdí opak, že my jsme dál než třeba východ, tak já si to už dávno nemyslím - státy, kde funguje tradiční rodinný řád a úcta k předkům, jedou rychle také ekonomicky dopředu.
Jak můžou konstelace ovlivnit náš materiální život?
Jednoduše - když přijmeme své rodiče a vyjádříme úctu k našim předkům, tak se srovnají i naše materiální záležitosti. Navíc - rodina nás vždy podrží. Když je někdo od své rodiny odpojený, zpravidla se mu nedaří v životě hned v několika oblastech. Přijmout či uctít své předky neznamená ovšem se před nimi ponižovat či je bezhlavě poslouchat. Kolikrát když se někdo s někým i třeba navenek hádá, uvnitř to oba můžou mít i jinak. A naopak - znám mnoho "uhlazených" rodin, kde vztahy v té zdravé hloubce nefungují a všechno je jen dokonalé divadlo založené na materiálních aspektech.
 
 
TEMATICKÉ SEMINÁŘE

Mnoho lidi už prošlo kdejakými semináři …

Tento a všechny níže uvedené semináře jsou workshopy. To znamená, že se na nich aktivně pracuje – v tomto případě technikami umožňujícími napojit se na své vlastní podvědomí a rozkódovat přímo na místě, jak to každý sám má.  Není to přednáška, maximálně sdílení vlastních zkušeností.

Používám to, o čem jsem přesvědčená, že to funguje. A také už jen to, že člověk dostane od jiného člověka nebo si sám přijde na nějakou důležitou informaci, mu může změnit život.

Většina lidí (i já J) by chtěla, aby člověk mávl čarovným proutkem a už to bylo. Jenže my jsme jako cibule, kdy se odlupuje jedna vrstva po druhé – rychleji to jít nemůže, protože náš energetický systém by se zhroutil.

V Asii jsem se naučila úplně jinému pohledu na život a vztahy – nedá se to popsat pár větami, musí se to zažít. Když vyjdu ven z letiště v Praze, vždy se musím potýkat s velkými rozdíly – nejen venkovní teplota, ale i vztahy jsou chladnější a tvrdší.

Při jedné ceremonii v peruánské džungli jsem dostala informaci, že každý člověk je naprosto jedinečný, že neexistuje žádná jednotná příčina čehokoliv, že každý má svou individuální cestu - jen ale musí sledovat tu svoji životní, resp. osudovou linku. Máme tendenci se trestat za domnělý neúspěch místo toho, abychom z toho co nejvíce vytěžili. Na druhé straně je u nás velké množství tzv. esoterních turistů, kteří se bojí ponořit do hloubky a nedejbože tam něco uvidět, a tak plavou jen po povrchu. Samozřejmě - pak nevidí výsledky. Ale i to je jejich podvědomý program.

A proto na níže uvedených seminářích se nebude nikomu říkat, co je quasi (jako) správně, nýbrž si každý bude hledat svoji cestu - a principy, se kterými se bude pracovat, jsou velmi obecné.

Uzdravení vztahů

Workshop je zaměřený na uzdravení vztahů, ať už s rodiči, s dětmi, s partnerem, s penězi, s prací, s Bohem, a hlavně se sebou. Vztahy jsou nejdůležitější věc v životě – život jsou vztahy. Vše kolem nás nám ukazuje, jaký máme vztah sami se sebou a ostatními lidmi, jak přijímáme sami sebe. To, jaký máte život, zaleží na naší DNA, na našich předcích a na našich vztazích. Pokud naše vztahy nejsou zdravé, vše se bude ukazovat kolem nás v různých podobách. Nejdůležitějším vztahem je ten, který máme sami se sebou. 

Tento seminář se pohybuje v "jiné letové hladině" než konstelace, umožní hluboký náhled do sebe a jiný pohled na realitu a vztahy obecně. Základním postupům jsem se naučila v Indii. V životě člověk pracuje jen na jednom či 2 aspektech vztahu - prostě lekcích. Buď je odhalí a zvládne a pak mu zase přijdou do života další lekce, nebo ne - a to se pak točí v bludném kruhu. Lidé často pořád řeší vztahy kolem sebe a na sebe samotné zapomínají, K sobě se chovají tvrdě, což jim navenek  zrcadlí jejich partneři, rodina....

Takže vlastně cílem semináře je uzdravit hlavně vztah se sebou samým.

 

PROSPERITA

– prožitkový seminář, který nastartuje proces přílivu hojnosti do našich životů, ať už formou přílivu peněz, lepších pracovních možností, zlepšení vztahů jak penězům, bohatství a majetku, tak k našim nejbližším a ostatním lidem. Tento seminář zachycuje široké spektrum příčin nedostatku hojnosti - financí v našich životech a pomáhá se s nimi vyrovnat a následně odstranit.

Budeme opět pracovat se svým podvědomím formou meditací, kontemplací a dalších technik, abychom zjistili, jak na tom opravdu jsme. Vědomá mysl nám totiž toho navykládá spoustu, ale opak může být pravdou. Naše prosperita či hojnost má mnoho aspektů, vrstev a stránek, takže nikdy není dost práce na sobě v tomto směru. Navíc v určitých letech života se zapínají jakési časové spínače, které nám mohou znenadání přinést buď velký finanční propad  nebo naopak vzestup. Jsme mnohorozměrné bytosti (kvantová fyzika to potvrzuje) a problém v jednom rozměru může přinést právě hmotný diskomfort.

Rodičovství I. 

Základy našich životů jsou položeny ve zkušenostech, které jsme měli v matčině lůně a během našich raných dětských dní – početí, těhotenství, samotného porodu a toho, co se stalo během prvních 6 hodin po porodu a do 6 let života dítěte.

Celá zkušenost, kterou každý člověk prochází během doby, co je v matčině lůně se dá rozdělit do 4 zásadních fází v matčině lůně, ve kterých se dítě vyvíjí. První fáze začíná početím a prvními dvěma měsíci, druhá fáze začíná od třetího měsíce až do doby samotného porodu, další fáze začíná v okamžicích, kdy se dítě snaží dostat ven, je vtahováno dovnitř a zase ven, poslední fáze je samotné narození  a to, co se děje během prvních šesti hodin po narození. Tyto 4 fáze ve skutečnosti reprezentují 4 základní stavy, kterými se lidské bytosti pohybují v životě. Problémem však je, když se někdo v některé fázi zasekne – v životě se pak budou takovéto situace projevovat podobně. Každé dítě uvnitř matčina lůna je jogínem, protože každé dítě může vidět a cítit vše, co se děje tam venku, kolem jeho matky. Obecně si myslíme, že se dítě učí chápat svůj okolní svět až kolem třech let věku. Dítě vnímá vše, dokonce když je v matčině lůně, protože dítě tam prochází fází, ve které má něco jako dospělé vědomí. Tatáž citlivost a zkušenost se projevuje i po porodu, protože dítě je během prvních 6 hodin v rozšířeném stavu vědomí. Cílem tohoto semináře je uzdravit především sami sebe. Až potom můžeme pomáhat svým dětem a ostatním.

Rodičovství II. 

Budeme se zabývat různými aspekty výchovy dětí v období 1 -21 let. Smyslem workshopu je podívat se na všechny tyto fáze, přijmout a podívat se na ně, protože to dítě, které potřebuje pomoc, jsme my sami. Neexistuje totiž žádná norma, jak vychovávat děti. Můžeme se jen učit od jiných národů, svých známých nebo příbuzných, kde rodinné vazby jsou doposud pevné. Podíváme se na vývoj dítěte ve 3 fázích - mezi 1-6 rokem, 6 a 12 rokem a od 12 do 21 let, spojíme vše s vlastními zkušenosti a pomocí vhledů do informačního pole se můžeme zbavit mnohých traumat, která si neseme z tohoto období, a to ať už jako rodiče, tak jako děti. Cílem tohoto semináře je především napravit svá vlastní zranění.

Osvobození předků

Jak se díváme na naše životy, tak shledáváme několik problémů, které se nám nedaří vyřešit, ať už vyvíjíme jakékoli množství snahy a úsilí. Myslíme o nich, plánujeme, usilujeme o jejich odstranění a hledáme na ně řešení, ale stále tyto problémy přetrvávají. Můžou to být finanční problémy, nebo problémy ve vztazích, s naším zdravím, nebo něco jiného. Může to znamenat, že některý z našich předků není osvobozen a je připoután k tomuto světu.  Proces za osvobození předků je velmi hluboký transformační proces se speciální meditací za jejich osvobození a uvolnění. Když osvobodíme své předky, osvobodíme především sami sebe.

 

Zdraví

Tento workshop je zaměřený na léčení těla. Během kurzu dojde k procesům, které mohou uzdravit jakýkoliv fyzický problém. Je to silný proces, kdy naše vlastní Vyšší inteligence léčí zdravotní problémy. Během procesu budeme rozjímat nad 5 hlavními oblastmi života, ze kterých mohou pocházet naše zdravotní a fyzické problémy. Mnohdy se stává, že se změní i naše další problematické záležitosti, které jsme si ani neuvědomovali. Cílem semináře je zlepšit své psychické a fyzické zdraví.

 

Kontakt s Universem/Bohem

Nežijeme ve vakuu, ale ve vesmíru, který má svá pravidla. Když se podíváme na svůj život, tak se někdy cítíme jako to dítě, které ztratilo svou matku. Celý život něco hledáme. Nestačí mít jen dobré vztahy, velký majetek. Ke svému životu potřebujeme i další rozměr, který někdy nedovedeme dobře uchopit či pojmenovat – a tím je být v souladu s Universem. Podíváme se na nejrůznější aspekty našeho fungování na naší planetě a v celém vesmíru a silněji se napojíme na náš vnitřní zdroj. Cílem semináře je sladit se se svým vlastním vnitřním zdrojem.

Během tematických seminářů kromě množství zajímavých informací budeme provádět kontemplace, meditace a hluboké vhledy do našeho informačního pole, které nám odzrcadlí a odhalí překážky v dané oblasti a ukážeme si možnosti, jak je odstranit. Vždy se bude jednat o hlubokou transformační práci, při které se bude pracovat s hudbou. 

 

MEDITAČNÍ SEMINÁŘ

Seznámíte se základními technikami práce s myslí, uvolnění a relaxace. Cílem bude ukázat cestu, jak utišit myšlenky a prohloubit meditativní stav vnitřního ticha a klidu, který má pro nás blahodárné léčebné účinky a umožňuje dojít k hlubokému poznání. Jde vlastně o nácvik, protože zde se efekt sčítá - čím více meditaci či relaxací v životě uděláte, tím lépe a rychleji  vám to pak bude fungovat.

Meditace probíhá na 2 energetických úrovních:

1. společný příběh provázený lektorem

2. individuální rovina – tudy přicházejí osobní vnitřní nápovědy.

S sebou si vezměte karimatku, deku či spací pytel, polštářek a pohodlné oblečení – teplé ponožky a přezůvky.

 

Kurz tvořivého kreslení aneb kreslení pravou mozkovou hemisférou

Všichni jsme v dětství rádi kreslili. Postupně jsme tuto přirozenou schopnost vlivem výchovy a dalších vnějších vlivů ztratili.  Jde o speciální výcvikový program, kde se krok za krokem  postupně obnoví či nastartují skryté schopnosti a talent tak, že každý účastník bude nakonec schopný nakreslit svůj vlastní portrét. Postupně dochází během kurzu k odpojování levé mozkové hemisféry, takže vlastně kreslíme to, co vidíme, a ne to, co si myslíme že vidíme.  Kurz je vhodný pro děti i pro dospělé, zvláště pak pro pedagogy a podnikatele, protože rozvíjí celkově vnímání a tvořivost, což je důležité v oblasti mezilidských vztahů, podnikání a v podstatě ve všech profesích i životě všeobecně.

 Cílem kurzu je obnovit tyto schopnosti a znovu zapojit obě hemisféry.

 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

REGRESNÍ TERAPIE – tzv. bdělá regrese, kdy procházíme zážitky, situacemi či záležitostmi, ve kterých hledáme příčinu našich současných potíží. Může se jednat o zážitky z nedávné, ale i hluboké minulosti, kterou si již vědomě nepamatujeme. Vždy se v nich ale opakuje v různých modifikacích ten problém, který řešíme i v současné době. Na mnohé dřívější prožitky si už samozřejmě nepamatujeme, ale tady nejde o snahu si vzpomenout, ale naopak – tyto situace se pod vedením terapeuta vybavují samovolně a snadno. Tak je např. možné v regresi vyprávět o situacích z raného dětství, o průběhu vlastního porodu, o zážitcích z prenatálního období atd. Když pak během regrese narazíme na událost, která nese znaky události příčinné, je její průběh terapeuticky zpracován tak, aby z ní zmizel negativní emocionální náboj (tj. aby byly odstraněny všechny nepříjemné pocity, které ji provázely) a aby se klient zpětně s onou událostí vypořádal.

Někdy bývá problém v tom, že se nedokážeme psychicky vyrovnat s určitou konkrétní událostí, o které víme a na kterou si pamatujeme – jako např.s případy různých rozchodů, ztrát, traumat, nebo těžkých životních období. V takových případech se rovnou terapeuticky zpracuje tato traumatizující událost.

Někdy bývá problém v tom, že se nedokážeme psychicky vyrovnat s určitou konkrétní událostí, o které víme a na kterou si pamatujeme – jako např.s případy různých rozchodů, ztrát, traumat, nebo těžkých životních období. V takových případech se rovnou terapeuticky zpracuje tato traumatizující událost.

KRANIOSAKRÁLNÍ HARMONIZACE - kraniosakrální harmonizace (terapie) v sobě spojuje nejmodernější vědecké poznatky a schopnost využívat přirozenou a hlubokou moudrost lidského těla. V základu této terapie stojí respektující přístup ke konkrétnímu člověku a jeho jedinečným potřebám, který umožňuje terapeutovi podporovat přirozené samoléčivé procesy v těle klienta.

Kraniosakrální terapeut pomocí lehkého dotyku naslouchá samoléčivým procesům lidského těla, tzv. „ Dechu života“. Tím umožňuje organismu klienta, aby se přirozenou cestou vyrovnal s přítomnými obtížemi a nalezl funkční rovnováhu. Na úrovni komunikace buněk a jejich metabolismu dochází k malým změnám, které jsou však dlouhodobě velmi silné. 

Malé změny na úrovni komunikace buněk, jejich metabolismu, jsou dlouhodobě velmi silné. Na rozdíl od invazivních metod, kde jsou změny rychlé a velké, na buněčné úrovni k nim nedochází a vše se pomalu navrací zase zpět svou přirozenou cestou.

Kraniosakrální harmonizace je na pohled jemné působení na tělo přes oblečení, kdy se dotýkáme na konkrétních místech na spouštěcích bodech. Pracuje se s pulzací těla, která se optimalizuje, a to především v oblasti hlavy, krku, ramenou, solaru, kříže, beder, kostrče, kolenou a chodidel. I když je tato metoda jemná, její dosah je hluboký, ale velmi individuální. V podstatě kam si člověk dovolí jít, na kolik se sám sobě otevře, tolik pro sebe přijme…Tělo člověka má vlastní inteligenci a díky ní se dokáže napravit. 

Kraniosakrální terapie pomáhá například při:

•          bolestech a potížích nejrůznějšího původu dospělých i dětí

•          potížích spojených s nervovým systémem, mrtvění končetin apod.

•          potížích psychosomatického původu

•          bolestech kloubů a páteře (např: artróza, skolióza, výhřezy plotének, ústřel, atd.)

•          bolestech hlavy bez medicínsky zjištěné příčiny, migrény

•          dýchacích potížích, astmatu, alergiích bez prokázané příčiny

•          pooperačních bolestech blíže nezjištěných příčin

•          detoxikuje, harmonizuje

•          PMS, hormonální poruchy, noční pomočování

•          poruchách rovnováhy a koordinace pohybů, závratích, křečích, ticích

•          různých poruchách zraku, sluchu, které se nelepší klasickou léčbou

•          potížích způsobených utlačením nervů nebo špatným prokrvením některé části mozku včetně následků mozkových příhod (pozor, terapie může být zahájena až po několika měsících po rekonvalescenci z mozkové příhody! – viz kontraindikace)

•          vysokém/nízkém krevním tlaku

•          poruchách učení, koncentrace, hyperaktivitě

•          problémech s otěhotněním, impotence

•          v těhotenství

•          zpracování porodního traumatu

•          podpoře léčby závislostí

•          posílení celkové imunity a vitality organizmu

•          stres, chronické únava, nespavost

Kraniosakrální terapie má silné relaxační působení, a je velmi vhodná jako součást procesu osobního a duchovního růstu.Její velmi silnou stránkou je to, že pomáhá uvolnit traumata zapsaná v těle, přičemž klient si to může i nemusí uvědomit. Někteří klienti vyprávějí zvědomnělé zážitky ze současnosti, či dávné minulosti, jiní zase vidí barvy atd. Je to zcela individuální a účinek terapie nezávisí na tom, zda někdo něco vidí či nevidí. Každý člověk je jiný, a proto  jinak vnímá.

Např. sportovci mají vyšší stupeň necitlivosti vůči svému tělu, což neznamená, že se na jejich těle nic neděje. Děje - a to vždy. Mám zkušenosti jednak svoje, a jednak od velkého množství klientů, kteří popisují, co se děje v těle. Např. terapeut sáhne na hlavu a klient ucití, jak se uvolňuje napětí v pánvi.

Tato metoda je vhodná pro dospělé i děti, probíhá v oblečení, v leže na lehátku.

BOD ZLOMU V PROCESU UZDRAVOVÁNÍ

 Někdy se mohou během kraniosakrální terapie objevovat staré příznaky onemocnění či úrazů nebo zesílení příznaků stávajících, což signalizuje, že tělo prochází reorganizačním procesem. Tyto akutní reakce, jež se označují pojmem bod zlomu v uzdravování, mohou být důsledkem snahy těla zbavit se zranění či traumatu a často k nim dochází těsně před obnovením pohybu kraniosakrálního rytmu ve stagnujícím místě. Mohou být znamením, že rozpuštění stagnačního schématu se blíží k završení. "Léčivá bolest" někdy spojovaná s bodem zlomu, bývá často vnímána jako "příznivá bolest", protože se objevuje ve chvíli, kdy dochází k vyčisťování problematického bloku.

Někdy dochází v důsledku vnitřní reorganizace organismu k uvolňování starých toxinů. To se může projevovat např. dočasným průjmem, nevolností, nachlazením, akutní horečkou nebo i kožními problémy, jako jsou vyrážky nebo vřídky. To je však součástí přirozeného ustalování rovnováhy a uzdravování. Někdy se mohou na těle objevit skvrny na léčených místech. Nejčastěji jde o červené skvrny na stejném místě, kde měl pacient odřeninu, pohmožděninu či jiný typ poranění. Tyto jevy vznikají v důsledku přehrávání či opětovného vznikání prvků, které se odehrály u původního úrazu. Uvedené skvrny však velmi rychle zmizí během několika málo dnů.